ABITAZIONI / VILLE INTERNI EDIFICI PUBBLICI ALBERGHI /GOLF CLUB CANTINE
 
 
 
1974_
Punta Ala (GR)
Hotel Alleluja
 
1987/90_
Club house Federazione Italiana Golf di Sutri (ROMA)
1984_
Fiesole (FI)
Hotel Villa San Michele